Texans take on Kansas City

Jessica Morrey reports.